Kính ốp bếp màu xanh ngọc

 

KINHOPBEPMAUXAHNGOCHL